Работа в Европа

globe-110774 1280В Официалния вестник на ЕС от 30 май е публикувано обявление за свободна позиция за длъжността Заместник генерален директор на Службата за преводи.

Службата за преводи е пряко подчинена на генералния секретар. Тя предоставя преводи на документи на Съвета и на Европейския съвет на всички официални езици на ЕС. Освен това службата осигурява редакция на документи на вътрешни автори и на председателството, многоезично съдействие за медиен мониторинг, за брифингите на председателя на Европейския съвет и други инициативи.

Заместник генералният директор ще следи за стратегическото управление на Службата за преводи. Той/тя ще направлява по-нататъшното ѝ развитие и процеса на модернизация. Това включва:

 • управление и мотивиране на голям екип от ръководни кадри и около 900 писмени преводачи, асистенти и секретари;
 • управление на промените в среда на бързо технологично развитие, като същевременно се поддържат високо качество на продукцията и удовлетвореност на персонала;
 • насърчаване на култура на комуникация и иновации в рамките на Службата за преводи;
 • по-нататъшно развитие на отношенията на Службата за преводи с вътрешните и външните заинтересовани страни;
 • активен принос за общото управление на Генералния секретариат на Съвета и осигуряване на оптимално използване на ресурсите;
 • консултиране на генералния секретар и ръководството на Генералния секретариат на Съвета по въпроси, свързани с превода и политиката на институцията относно многоезичието.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

 • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 27 юни 2018 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес: .

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/141/18 (3.6 MB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news