Работа в Европа

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

В Официалния вестник на ЕС от 29 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността генерален директор на Правната служба, юрисконсулт на Европейския съвет и на Съвета.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз (Съвета) и техните подготвителни органи във всички области на дейността им. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва правни и политически становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, изготвяне на проекти за текстове, както и във всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета.

Правната служба е юридическият съветник на Европейския съвет и на Съвета. Тя подпомага Европейския съвет, Съвета и неговите подготвителни органи, председателството и ГСС с цел осигуряване на законосъобразността и качественото съставяне на актовете.

ГСС търси да назначи генерален директор на Правната служба, юрисконсулт на Европейския съвет и на Съвета. Това е длъжност, свързана с преодоляване на предизвикателства в мултикултурна и сложна политическа среда. Кандидатът следва да притежава и опит на висши ръководни позиции в правната област. Той следва да може да предоставя цялостна стратегическа ориентация и да осигурява ефективно управление на дейностите и персонала на генералната дирекция. Той следва да може да предоставя консултации на най-високо равнище, по собствена инициатива или при поискване, на председателството и Съвета, председателя на Европейския съвет и генералния секретар. Освен това той следва да може да установява отлични отношения и да осигурява добра комуникация с вътрешни и външни партньори на всички равнища.

Обща цел на длъжността:

  • да предоставя правни становища на високо равнище, в писмена или устна форма, в областите на компетентност на службата;
  • да ръководи своята генерална дирекция под общото ръководство на генералния секретар.

Критерии за подбор

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е понеделник, 26 ноември 2018 г., 23:59 ч. (брюкселско време).

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени не по-късно от посочения по-горе краен срок по електронна поща на адрес:

Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за генерален директор на Правната служба - CONS/AD/142/18 (3.61 MB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news