Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 7 ноември е публикувано обявление, че предстои освобождаване на длъжността на заместник-секретар (степени AD 14 - AD 15) на Общия съд на Европейския съюз.

Заместник-секретарят подпомага секретаря на Общия съд във всички дейности, осъществявани от секретариата, и го замества, когато той е възпрепятстван да изпълнява функциите си.

Заместник-секретарят участва при определяне на целите в работата на секретариата в съответствие с приоритетите на съда и е натоварен с прилагането на мерките за постигане на тези цели.

Заместник-секретарят ръководи няколко екипа, натоварени с управлението на деловодството.

Кандидатите, граждани на държава членка на Европейския съюз, трябва:

  • да имат юридическо образование, удостоверено с диплома от висше училище, както и задълбочени познания по право на Европейския съюз;
  • да имат задълбочени познания за съдебните производства, приложими по отношение на Общия съд;
  • да имат доказана способност да ръководят голяма административна единица;
  • да имат многогодишен релевантен за предстоящите функции професионален опит;
  • да владеят много добре френски език и да имат добри познания по най-малко два други официални езика на Европейския съюз.

Кандидатурите за заемане на тази длъжност трябва да бъдат получени в секретариата на Общия съд на Европейския съюз най-късно до 29 ноември 2018 г. единствено по електронна поща на адрес:

Към кандидатурите следва да се приложи подробна автобиография, в която по-специално да се посочат всички необходими данни относно гражданството, дипломите за завършено висше образование, езиковите познания, заеманите понастоящем и по-рано длъжности, както и за евентуалния съдебен и международен опит на кандидатите.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност заместник-секретар на Общия съд на Европейския съюз(815.32 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news