Работа в Европа

bannerВ Официалния вестник на ЕС е публикувана обява за свободно работно място за длъжността заместник-изпълнителен директор в Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).

eu-LISA бе създадена през 2011 г. Седалището на Агенцията е в Талин, Естония. Задачите, свързани с разработването и оперативното управление на настоящите и бъдещите системи, се изпълняват в Страсбург, Франция. В допълнение eu-LISA разполага също и с резервно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия, и бюро за връзка в Брюксел, Белгия.

eu-LISA отговаря за дългосрочното оперативно управление на Европейската система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище (Евродак), Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и Визовата информационна система (ВИС). Тези системи са от съществено значение за нормалното функциониране на Шенгенското пространство, за ефикасното управление на външните граници, както и за прилагането на общите политики на ЕС в областта на убежището и визите. На Агенцията може също така да ѝ бъде възложена отговорност за подготвянето, разработването и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Заместник-изпълнителният директор на eu-LISA докладва на изпълнителния директор на eu-LISA. Той го подпомага при изпълнението на неговите задължения, по-специално:

 • подпомага изпълнителния директор и замества изпълнителния директор в негово отсъствие;
 • допринася за ежедневното управление на Агенцията, включително осъществява надзор над прилагането на вътрешните политики, процедури и насоки, които гарантират функционирането в съответствие с нейните мандат, цели и мисия;
 • осъществява надзор над оперативните дейности на Агенцията в съответствие с Регламента за eu-LISA и при спазване на насоките на изпълнителния директор;
 • изготвя програмния документ и представя годишния бюджет на eu-LISA, заедно с други необходими стратегически и оперативни документи, както и осъществява надзор над тяхното изпълнение;
 • представлява Агенцията пред Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и други компетентни органи на ЕС по искане на изпълнителния директор;
 • установява и поддържа ефективни работни отношения с управителните органи на eu-LISA, т.е. управителния съвет и консултативните групи;
 • развива и улеснява сътрудничеството между eu-LISA и други сходни агенции на ЕС, международни организации и съответните национални органи, което е необходимо за изпълнението на мандата и оперативните дейности на Агенцията;
 • изпълнява други задачи, разпределени или възложени от изпълнителния директор.

Към крайният срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

 • да са граждани на една от държавите членки на Съюза и да се ползват с пълните си права на гражданин;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите за военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
 • да са физически годни да изпълняват задълженията си;
 • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степента, необходима за изпълнението на задълженията.

Ако желаете да кандидатствате за длъжност в eu-LISA, трябва да подадете заявление за свободно работно място чрез електронния инструмент за набиране на персонал. eu-LISA не приема заявления, подадени по друг начин (напр. електронна поща или поща), или всякакви спекулативни заявления.

Крайният срок за подаване на заявления е 21 май 2019 г. в 23:59 ч. EET (източноевропейско време) и 22:59 ч. CET (централноевропейско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност - заместник-изпълнителен директор на eu-LISA (430.59 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Текущи покани

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news