Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 15 юли е публикувано обявление, че Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване обявява свободно работно място за длъжността председател.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е независим орган на Европейския съюз. Създаден е на 1 януари 2011 г.

ЕIOPA заема централно място в застраховането и професионалното пенсионно осигуряване в Европейския съюз.

EIOPA е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), която включва Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейския съвет за системен риск (ЕССР).

Допълнителна информация за EIOPA може да бъде намерена на уебсайта на органа.

Председателят е независим специалист и е член на персонала на EIOPA. Местоработата на председателя е във Франкфурт на Майн, Германия. Той/тя ще отговаря пред Съвета на надзорниците на EIOPA и ще се отчита текущо пред Съвета на надзорниците относно хода на дейностите на EIOPA.

Мандатът на председателя е пет години с възможност за еднократно подновяване.

По-конкретно председателят отговаря за изпълнението на задачите и по-специално:

 • изпълнява функциите на ръководител и представител на EIOPA;
 • председателства заседанията на Съвета на надзорниците и Управителния съвет;
 • гарантира изпълнението на целите на EIOPA;
 • изпълнява някои ясно определени задачи и решения на Съвета на надзорниците на EIOPA;
 • участва в изслушвания пред Европейския парламент относно представянето на EIOPA, прави изявления пред Европейския парламент и отговаря на поставените от него въпроси.

Кандидатите се допускат до участие в процедурата за предварителен подбор въз основа на следните формални критерии за допустимост (които трябва да бъдат изпълнени до крайния срок за кандидатстване):

 • да бъде гражданин на държава членка на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от приложимите закони за военната служба;
 • да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Съюза;
 • физическа годност да изпълняват задълженията, свързани с длъжността.

Заявленията с приложена автобиография и мотивационно писмо с положени подпис и дата се подават на английски език на следния адрес:  до 23:59 централноевропейско време на 31 август 2020 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за поста председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – Реф. 202016TAAD15 (905.6 KB, PDF)

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news