Дейности

Календар

Вижте по година Вижте по месец Търси Към месец

BalREc Стара Загора 2010

balrecДата: 23 юни; 13.00 -17.00 ч.
Място: Община Стара Загора, зала "Славейков"
Организатор: Градът Медиа Груп, Община Стара Загора, ОП "Регионално развитие"

Програма
Вход срещу регистрация. Регистрацията е безплатна. 

Форумът BalREc насърчава устойчивото развитие на Стара Загора

Местната власт и бизнесът ще търсят формули за стимулиране на икономическия растеж, подобряване на градската среда и намаляване на социалните различия

на 23 юни в Стара Загора

„Градът медиа груп" организира регионалната конференция BalREc Стара Загора, в която местната власт и бизнесът ще дискутират възможностите за насърчаване на икономическото развитие и повишаване на качеството на живот в регионите чрез инвестиции в инфраструктура, градска среда и енергийна ефективност.

Събитието ще се състои в Стара Загора на 23 юни в сградата на общината, зала Славейков. Регионалната конференция се организира със съдействието на Община Стара Загора и Оперативна програма „Регионално развитие" на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Посетителите на BalREc Стара Загора, която се провежда в сградата на общината, ще могат да се информират за политиките за насърчаване на икономическото развитие и възможностите за финансиране на проекти за градско развитие в града и областта.

Енергетиката традиционно е водеща индустрия за Стара Загора. Финансовият директор на ТЕЦ „Марица Изток 2" Боян Боев ще говори за връзката на сектора с икономическото развитие на региона. Ще бъде показан и опитът от сътрудничеството на централите в комплекса „Марица Изток" с производителя на строителни материали Knauf, който изгради завод за гипсокартонени плоскости, използващ за суровина страничен продкукт от работата на сероочистващите инсталации, изградени в последните години в ТЕЦ-овете.

Ще бъде представен проектът за интегрирано обновяване на жилищен квартал „Подобряване на физическата и жизнена среда на кв."Железник", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" с около 8.6 млн. лева. Ще се демонстрират и възможностите за привличане на безвъздмездно финансиране за проекти по програмата, както и конкретни решения за обновяването на обеществени пространства на Semelrock.

BalREc Стара Загора ще бъде важна част от кампанията по презентирането пред обществеността и дискусията с бизнеса и гражданите на актуализацията на общия устройствен план на града.

Дискусиите ще дадат оценка за състоянието на инфраструктурата и възможностите за реализиране на публично частни партньорства за подобряването й.

Заместик кметът по строителството проф. инж. Димитър Динев казва, че основен приоритет е реконструкцията на бул."Капитан Петко войвода"- юг на обща стойност между 11 и 12 млн. лв., която ще спомогне да се въведе ред в движението и да се избегнат задръстванията в югозападната част на Стара Загора. „Градът се нуждае от удвояване на  участъка от Републикански път І-5 между летище Стара Загора и сегашното колело в края на магистрала „Тракия", за който има одобрен проект от Агенция „Пътна инфраструктура", както и от проектиране на удвояването на път ІІ-66 между Стара Загаора и пътния възел с АМ „Тракия" при с. Свобода или при друг вариант - при с. Ракитница, за които финансовият ангажимент е на държавата", казва още той. Според него приоритетно трябва да се изграждат връзките с автомагистрала „Тракия".

Инж. Райна Митевa, мениджър „Техническа Подкрепа и развойна Дейност" в „Девня цимент" АД, ще покаже възможностите за влагане на последното поколение продукти на компанията за реализирането на устойчиви инфраструктурни проекти.

Сериозен приоритет за града е възстановяването на работата на летището и неговото разширяване. Съществуват и планове за свързването му с железопътната мрежа.

В плановете на администрацията влиза и довършването на канализацията до няколко квартала. Мариана Итева, директор за България на международната компания, оператор на ВиК мрежи и съоръжения, „Веолиа Вода", ще представи възможностите за публично-частно партньорство за изграждане, поддръжка и експлоатация на ВиК инфраструктура. Компанията има опит с концесии, договори за аренда на мрежи и други видове публично-частни партньорства. Според Итева ВиК инфраструктурата може да бъде обновена и качеството на услугите да се повиши, като част от инвестициите се реализират със средства на Европейския съюз. Тези субсидии не са ценообразуващ фактор и сами по себе си няма да доведат до повишение на цените. Само парите от ЕС обаче не са достатъчни за мащабните нужди от капитални вложения във ВиК мрежите, затова и Европейската комисия поощрява публично-частните проекти, коментира Итева.

Община Стара Загора е една от е водещите общини в прилагането на публично-частното партньорство. В ход е създаването на регионално сдружение с нестопанска цел с участието на община Стара Загора, частния и неправителствения сектор за развитие и ефективно управление на новосформираната индустриална зона в с. Еленино. Според зам.-кмета по стопанска политика Велизар Балабанов целта е да се създадат оптимални условия за бизнес, така че след излизане от кризата това да е първото място, където да се насочат инвеститорите. В индустриалната зона приоритетно ще се привличат малки и средни предприятия, произвеждащи краен продукт и осигуряващи заетост на персонал от 200 до 1000 души, изпълнявайки добри социални и екологични програми.

Конференцията ще направи преглед на общинските политики и практики в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.

Организаторите са водени от разбирането, че след като рецесията стесни възможностите за растеж в частния сектор, публичните инвестиции, инициативи и политики ще бъдат най-значителния фактор за развитието на икономиката и бизнес средата.

Конференциите BalREc-региони трябва да повишат информираността и да насърчат взаимодействието между местната власт, частните инвеститори и разнообразни източници на финансиране в области като градоустройствено планиране, градско обновяване и развитие, икономически и социални политики на регионите и ключови инвестиционни проекти за градовете. Целта е да се създаде благоприятна среда за интегрирано и устойчиво градско развитие чрез синхронизиране на публичните и частните инициативи, привличане на нови инвеститори и реализирането на проекти, които създават качествени обществени пространства и инфраструктура и предпоставки за траен и балансиран икономически растеж при намаляване на негативните въздействия върху околната среда.

От 2007 до 2014 г. България има на разположение 840 милиона евро по Приоритетна ос 1 - "Устойчиво и интегрирано градско развитие", от Оперативна програма "Регионално развитие", 85% от които - безвъзмездна помощ от Европейския съюз.

Ако бъдат комбинирани с частния капитал, вече инвестиран във физически активи, и с опита на бизнеса, тези средства могат да се окажат силен лост за форсиране на процесите на градско обновяване и развитие и за осигуряване на инфраструктура в подкрепа на икономическия растеж.

BalREc Стара Загора е второто събитие от програмата BalREc Региони. Първата конференция в Бургас премина при силен интерес на бизнеса на 9 юни.  Конференцията в Стара Загора се организира с подкрепата на ТЕЦ „Марица изток 2", „Веолиа вода", „Кнауф България", „Девня цимент" и Semelrock.

 

Стратегически партньор на BalRec е Българският съвет за устойчиво развитие.

Партньори на конференцията BalRec Стара Загора са , Американска търговска камара, Германо-българска индустриално-търговска камара, Търговско промишлена палата - Стара Загора, Клуб на работодателя в Стара Загора, Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора, Камара на строителите в България, Камара на архитектите в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, както и техните областни представителства.

 

Повече за конференцията BalREc - Стара Загора

 

 

 

За BalREc

BalREc(www.balrec.eu) е събитие, организирано от „Градът медиа груп". От 2007 г. насам конференциите BalREc събират общността от инвеститори, предприемачи, бизнес консултанти, консултанти по недвижими имоти, специалисти по  градоустройство, архитекти, банкери с представители на местната и държавната власт в дискусии за икономическото развитие и инвестиционните проекти, които предопределят развитието на градовете. BalREc подпомага властите и бизнеса във формулирането и провеждането на политики, които да насърчат интегрираното и устойчиво градско развитие.

 

 

Обратно

JEvents v3.1.2 Stable   Copyright © 2006-2013

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg