Работа в Европа

Работа

В Официалния вестник на ЕС от 15 юли е публикувано обявление, че Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване обявява свободно работно място за длъжността председател.

В Официалния вестник на ЕС от 14 юли е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция за контрол на рибарството.

Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) е агенция на ЕС със седалище във Виго, Испания.

В Официалния вестник на ЕС от 25 юни е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като „секретари“ (функционална група AST-SC).

В Официалния вестник на ЕС от 19 юни е публикувана покана за изразяване на интерес за назначаване на член и заместник/допълнителен член на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали с юридическа квалификация.

В Официалния вестник на ЕС от 8 юни са публикувани обявления, че Евростат обявява свободни позиции за поста директор на дирекция „Регионална и секторна статистика“ и на дирекция „Социална статистика“.

В Официалния вестник на ЕС от 5 юни е публикувано обявление,че Генералният секретариат на Съвета обявява свободна позиция за поста директор на дирекция LING.1.

В Официалния вестник на ЕС от 4 юни е публикувано обявление, че Европейската сметна палата (ЕСП) е взела решение да проведе процедура за съставяне на списък на одобрени кандидати – одитори, които могат да бъдат назначени като срочно наети служители в зависимост от наличните свободни длъжности и оперативните нужди.

В Официалния вестник на ЕС от 3 юни е публикувана обявление, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на три длъжности за член на апелативните състави на Службата.

В Официалния вестник на ЕС от 27 май е публикувано обявление за свободна длъжност за поста директор на Дирекция 4, част от Правната служба на Съвета.

В Официалния вестник на ЕС от 26 май е публикувано обявление, че Европейската сметна палата открива процедура за заемане на длъжността „Генерален секретар“ (степен AD16).

В Официалния вестник на ЕС от 19 май е публикувано обявление, че Европейската агенция за безопасност и здраве при работа обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор.

В Официалния вестник на ЕС от 4 май е публикувано обявление за свободна позиция за поста директор на дирекция „Проверки“ към Европейския омбудсман.

В Официалния вестник на ЕС от 30 април е публикувана покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделението по жалбите на службата на общността за сортовете растения.

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската сметна палата взе решение за откриване на процедура за заемане на длъжността „Длъжностно лице по защита на данните“ (степен AD 9 – AD 12).

В Официалния вестник на ЕС от 25 март са публикувани две обяви за свободни позиции за поста „директор“ в различни дирекции към Европейската сметна палата.

В Официалния вестник на ЕС от 20 март са публикувани две обяви за свободни позиции за поста член на Комитета за регулаторен контрол на степен AD 14.

Комитетът за регулаторен контрол (КРК) беше създаден през 2015 г. КРК допринася за политиката на Европейската комисия за по-добро регулиране чрез контролиране на качеството на оценките на въздействието, последващите оценки и проверките за пригодност и чрез изготвяне на становища относно съответните проектодоклади. Представените на КРК текстове се изготвят и обсъждат предимно на английски език.

В Официалния вестник на ЕС от 5 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание за юрист-лингвисти (AD 7) с датски (DA), гръцки (EL), френски (FR), хърватски (HR) и полски език (PL).

В Официалния вестник на ЕС от 28 февруари са публикувани обявления за заемане на длъжността „директор“ в различни дирекции към Европейския парламент.

В Официалния вестник на ЕС от 21 февруари е публикувана обява за свободна позиция за позицията „Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа“ към Правната служба към Председателството.

Европейският парламент търси да назначи над 100 опитни служители в областта на сигурността за работа в Люксембург. Крайният срок за кандидатстване е 28 февруари 2020 г.

В Официалния вестник на ЕС от 3 февруари са публикувани обяви за свободни позиции за длъжността директор на дирекция „Правосъдие“ (JAI.2) и на дирекция „Безопасност и сигурност“ (ORG.5).

В Официалния вестник на ЕС от 7 януари e публикувано обявление за свободна длъжност за генерален директор в ГД „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“.

Генералният секретариат на Съвета подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

В Официалния вестник на ЕС от 12 юли е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободно работно място за длъжността директор на Дирекция „Цифрови платформи“.

В Официалния вестник на ЕС е публикувана обява за свободно работно място за длъжността директор „Макроикономическа статистика“ ESTAT.C.

Евростат е генерална дирекция на Европейската комисия. Тя предоставя на Европейския съюз висококачествени услуги, свързани със статистическа информация. Тя обслужва европейските институции, държавите членки, финансовите пазари, деловите среди, гражданите, научните изследователи и медиите.

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за администратори в следните области:

efsa.europa-logo 1В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за изразяване на интерес за длъжността „член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните“.

logo euro hpcВ Официалния вестник на ЕС от 17 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.

ek logoВ Официалния вестник на ЕС от 15 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността директор на Дирекция ENER.A „Енергийна политика“, Генерална дирекция „Енергетика“.

В Официалния вестник на ЕС от 15 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността главен съветник на генерална дирекция Генерална дирекция „Търговия“.

В Официалния вестник на ЕС от 15 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността главен съветник на генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“.

ek logoВ Официалния вестник на ЕС от 15 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността главен съветник на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“.

ema logoВ Официалния вестник на ЕС от 14 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата.

euipo logoВ Официалния вестник на ЕС от 3 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността председател на апелативен състав в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

logo-eesclogoВ Официалния вестник на ЕС от 25 април е публикувана обява за свободно работно място за длъжността директор в дирекция Е – „Човешки ресурси и финанси“ на Европейския икономически и социален комитет.

bannerВ Официалния вестник на ЕС е публикувана обява за свободно работно място за длъжността заместник-изпълнителен директор в Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).

edps logoВ Официалния вестник на ЕС е публикувана обява за свободно работно място за длъжността „Европейски надзорен орган по защита на данните“.

single resolution board-logoВ Официалния вестник на ЕС от 27 март са публикувани обяви за свободни работни места в Единен съвет за преструктуриране. Едната обява се отнася за свободно работно място за поста на заместник-председател и директор по въпросите на корпоративните услуги на Единния съвет за преструктуриране и по надзора на Единния фонд за преструктуриране. Втората обява е за две свободни работни места за поста член на Съвета и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането.

observatorylogo bgВ Официалния вестник на ЕС от 20 март е публикувана покана за представяне на предложения относно подкрепа за мрежа от прокурори, работещи в областта на интелектуалната собственост.

Генерална дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) на Европейския парламент публикува покана за представяне на оферти за превод на 19 целеви езика.

echa logo1 1В Официалния вестник на ЕС от 19 март е публикувана покана за изразяване на интерес за назначаване на заместник-членове/допълнителни членове на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали с техническа квалификация.

edpslogo1В Официалния вестник на ЕС от 18 март е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността генерален секретар на Европейския надзорен орган по защита на данните.

cdt-logo2В Официалния вестник на ЕС от 15 март е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

В Официалния вестник на ЕС от 15 март са публикувани шест обявления за свободни работни места в различни дирекции към Европейския парламент.

В Официалния вестник на ЕС от 7 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за администратори (AD 5/AD 7) – специалисти в областта на юридическите изследвания. Целта е да бъдат съставени списъци на издържалите конкурсите, от които Съдът в Люксембург, по-специално дирекция „Изследвания и документация“, може да наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD).

eurofound logoВ Официалния вестник на ЕС от 22 февруари е публикувано обявление, че Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) организира открита процедура за подбор на кандидати за длъжността заместник-директор.

В Официалния вестник на ЕС от 31 януари е публикувано обявление, че Европейският парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността срочно нает служител (AD 9), администратор в Генерална дирекция по финанси, Дирекция по бюджет и финансови служби, Отдел за модернизация на системите за информация във финансовата област, в Секретариата на Европейския парламент.

epol-logoВ Официалния вестник на ЕС от 23 януари е публикувано обявление за свободна длъжност за заместник-изпълнителен директор на Европол.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Нидерландия. Европол е създаден през 1995 г. по силата на конвенция по член К от Договора за Европейския съюз и е учреден като орган на Съюза през 2009 г.

logo corВ Официалния вестник на ЕС от 21 януари е публикувано обявление за наемане на работа за длъжността Генерален секретар (М/Ж) в генералния секретариат на Европейския комитет на регионите (наемане на степен AD16/3).

european bank organ logoВ Официалния вестник на ЕС от 12 декември е публикувана обява за длъжността председател на Европейският банков орган (степен AD 15).

В Официалния вестник на ЕС от 19 ноември е публикувано обявление за свободно работно място за поста европейски главен прокурор. Европейската прокуратура ще бъде независима европейска прокурорска служба с компетентност да разследва и преследва по наказателен ред извършителите и съучастниците в престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.

В Официалния вестник на ЕС от 7 ноември е публикувано обявление, че предстои освобождаване на длъжността на заместник-секретар (степени AD 14 - AD 15) на Общия съд на Европейския съюз.

В Официалния вестник на ЕС от 29 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността генерален директор на Правната служба, юрисконсулт на Европейския съвет и на Съвета.

epso logoВ Официалния вестник на ЕС от 25 октомври е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) може да наема на работа нови членове на публичната служба като „административни ръководители“ (функционална група AST).

В Официалния вестник на ЕС от 26 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

logo-acerВ Официалния вестник на ЕС от 15 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за изпълнителен директор на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), Любляна.

В Официалния вестник на ЕС от 2 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор на ESTAT.D „Държавна финансова статистика (ДФС) и качество“ (AD 14) (Люксембург).

echa logo1В Официалния вестник на ЕС от 21 август е публикувана покана за изразяване на интерес за назначаване на председател и заместник-председател на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали.

easo 4c2-340x259В Официалния вестник на ЕС от 27 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) обявява свободно работно място за длъжността изпълнителен директор.

epso logo01В Официалния вестник на ЕС от 26 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс администратори (AD 6) в областта на защитата на данните. Целта е бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейският надзорен орган по защита на данните може да наема на работа нови членове на публичната служба.

В Официалния вестник на ЕС от 20 юли е публикувана обява за свободно работно място за длъжността член на Съвета и директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането.

ecb-logoВ Официалния вестник на ЕС от 16 юли е публикувано обявление, че Европейската централна банка (ЕЦБ) търси подходящ кандидат с призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, който да заеме длъжността председател на Надзорния съвет от 1 януари 2019 г.

В Официалния вестник на ЕС от 7 юни е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор на Генерална дирекция „Бюджет“ .

eit logoВ Официалния вестник на ЕС от 1 юни е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор на Европейския институт за иновации и технологии.

eige logoВ Официалния вестник на ЕС от 1 юни е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор на Европейския институт за равенство между половете.

globe-110774 1280В Официалния вестник на ЕС от 30 май е публикувано обявление за свободна позиция за длъжността Заместник генерален директор на Службата за преводи.

A vacancy notice for the post of Director of the European Centre for the Development of Vocational Training(Cedefop) has been published on 26 March, with a deadline for applications on 8 May 2018.

As you know, Cedefop is the European Agency that promotes the development of vocational education and training (VET) in the European Union. It provides information, research and analysis on VET, skills and qualifications. It supports evidence-based policy-making in areas such as the implementation of European tools or anticipation of skill needs, and improves understanding of qualifications and skills to promote European cooperation, mobility and mutual learning.

Cedefop is based in Thessaloniki, Greece.

В Официалния вестник на ЕС от 25 април е публикувано обявление, че Европейският парламент реши да открие процедура за заемане на единадесет длъжности на срочно нает служител: личен охранител (AST 3) в Генерална дирекция за сигурността и безопасността, Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност.

В Официалния вестник на ЕС от 13 април са публикувани 3 обявления за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции в Европейския парламент.

В Официалния вестник на ЕС е публикувана обява за свободно работно място за поста директор на Дирекция „Сигурност“ (DG HR.DS).

european-council-logoВ Официалния вестник на ЕС от 5 април са публикувани 5 обявления за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции на Генералният секретариат на Съвета.

1eurostat logoВ Официалния вестник на ЕС от 21 март е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността заместник генерален директор на Евростат.

В Официалния вестник на ЕС от 9 март са публикувани 6 обявления за свободна позиция за длъжността "директор" в различни дирекции на Европейския парламент.

В Официалния вестник на ЕС от 6 март е публикувано обявление за свободна позиция за длъжността „Директор“ – одит в Европейската сметна палата.

emsa logoВ Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за подаване на кандидатури за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция по морска безопасност.

cvriaВ Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за подаване на кандидатури за длъжността генерален директор на генерална дирекция „Информация“ (степен AD 15 или AD 16) на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

hello-1907233 1920В Официалния вестник на ЕС от 14 декември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание с тестове за езикови асистенти за следните езици: български (BG), немски (DE), английски (EN), френски (FR), румънски (RO) и шведски (SV).

euipo logo bgВ Официалния вестник на ЕС от 30 ноември е публикувано обявление, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на длъжността изпълнителен директор.

2 1208633671389987В Официалния вестник на ЕС от 6 октомври е публикувана обява за свободно работно място за поста директор на Дирекция „Политика за международно сътрудничество и развитие“ (DEVCO.A).

acer logoВ Официалния вестник на ЕС от 30 август е публикувана обява за свободно работно място за изпълнителен директор на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

eu reformВ Официалния вестник на ЕС от 22 август е публикувана обява за свободно работно място – Член на съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането COM/2017/20023 (2017/C 278 A/01).

eescВ Официалния вестник на ЕС от 18 август 2017 е публикувано обявление за свободна длъжност № 22/17 за една позиция началник на отдел (m/ж) в департамент „Комуникация“, отдел D.1 — Пресслужба.

architecture-1048092 1920В Официалния вестник на ЕС от 27 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание за администратори и асистенти в сградния сектор (AD и AST) в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз – основно Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът.

eca buildingВ Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление за свободна работна длъжност за поста юрист – експерт в областта на европейското право в Дирекция „Правни въпроси“ – Председателство.

europol-logoВ Официалния вестник на ЕС от 23 май е публикувано обявление за свободно работно място за поста изпълнителен директор на Европол.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Нидерландия. Европол е създаден през 1995 г.

Целта на Европол е да подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, с тероризма и с други форми на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

aircraftВ Официалния вестник на ЕС от 11 май е публикувана обява за свободно работно място за поста изпълнителен директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“.

efsa.europa-logoВ Официалния вестник на ЕС от 24 март е публикувана покана към заинтересованите лица, които желаят да кандидатстват за една от предлаганите 7 от общо 14 позиции за член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните.

eurojust logoВ Официалния вестник на ЕС от 9 февруари е публикувано обявление за длъжността административен директор на Eurojust (степен AD 14).

cpvo logo-enВ Официалния вестник на ЕС от 7 февруари е публикувано обявление, че Службата на Общността за сортовете растения търси да назначи председател на своя Апелативен съвет.

euipo logo bgВ Официалния вестник на ЕС от 12 януари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси за администратори и асистенти в областта на интелектуалната собственост.

epso logoВ Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за асистенти (AST 3) в областта на финансите и човешките ресурси.

epso logoВ Официалния вестник на ЕС от 8 декември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание:

epso logoВ Официалния вестник на ЕС от 24 ноември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за администратори в областта на ядрената енергетика.

european court auditorsВ Официалния вестник на ЕС от 17 ноември 2016 е публикувано обявление за свободна длъжност ECA/2016/20 – Две свободни позиции за директори — одит (функционална група AD, степен 14) (2016/C 422 A/01).

logo-curiaВ Официалния вестник на ЕС от 10 ноември е публикувана покана за подаване на кандидатури за поста директор на дирекция „Информационни технологии“ на Съда на Европейския съюз.

logoestatВ Официалния вестник на ЕС от 8 ноември е публикувано обявление за свободно работно място за поста генерален директор на Евростат.

echa logoВ Официалния вестник на ЕС от 11 октомври е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция по химикалите (ECHA).

ecdclogo-1024x909В Официалния вестник на ЕС от 7 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за директор на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията.

european court of justiceВ Официалния вестник на ЕС от 20 септември е публикувана покана за представяне на кандидатури за длъжността заместник-секретар на Съда на Европейския съюз.

frontexПрез юни 2016 г. европейските институции се съгласиха да изградят Европейска гранична и брегова охрана, която да се състои от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (настоящата агенция Frontex с разширени функции) и националните органи, които отговарят за управлението на границите.

pict 20100414pht72732В Официалния вестник на ЕС от 8 септември 2016 година е публикувана обява за свободно работно място за длъжността главен съветник по въпросите на основаното на факти разработване на политики.

Крайният срок за регистрация е 5 октомври 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

cpvo enВ Официалния вестник на ЕС от 1 септември е публикувана обява за свободно работно място за заместник-председател на Службата на Общността за сортовете растения.

Службата на Общността за сортовете растения беше създадена през 1994 г.

Службата е автономен орган на Общността от правна, административна и финансова гледна точка. Задачата й е да управлява и да предоставя правна закрила на Общността на сортовете растения. Тази правна закрила представлява специфичен вид правна защита на интелектуална собственост по отношение на нови сортове растения. По-специално Службата взема решения относно исканията за предоставяне на такава правна защита, която предоставя еднаква закрила на интелектуалната собственост в целия Европейски съюз.

europeanparliamentВ Официалния вестник на ЕС от 26 август е публикувано обявление, че Европейският парламент организира процедура за заемане на длъжност за срочно нает служител (AD 14) – началник-отдел в Дирекция за връзки с политическите групи.

ek logoВ Официалния вестник на ЕС от 19 август е публикувано обявление, че Генерална дирекция за писмени преводи обявява свободно работно място за длъжността „директор“ (AD, степен 14) в Дирекция за поддръжка и технически услуги за писмените преводи.

Тази процедура за подбор цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването. Подборът ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

europeanparliamentВ Официалния вестник на ЕС от 14 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за служители по акредитацията/рецепционисти. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейският парламент ще наема на работа нови членове на публичната служба като „служители по акредитацията/рецепционисти“ (функционална група AST-SC).

etf-logoВ Официалния вестник на ЕС от 8 юли 2016 година е публикувана обява за свободно работно място за изпълнителен директор — Европейска фондация за обучение (ETF).

pict 20100414pht72732Краен срок за регистрация: 9 август 2016 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание, основан на квалификации и тестове, с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения, в който ще бъдат вписани имената на 38 успешно издържали конкурса кандидати и от който институциите на Европейския съюз ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „асистенти“ (функционална група AST).

easo logoВ Официалния вестник на ЕС от 11 септември е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) е агенция на ЕС със седалище във Валета, Малта.

27 european parliamentВ Официалния вестник на ЕС от 8 септември е публикувано обявление, че Европейският парламент организира процедура за подбор за заемане на две длъжности на срочно нает служител: строителен инженер – сгради (AD 5) в Генерална дирекция за инфраструктури и логистика, Дирекция за инфраструктурите, Отдел за управление на недвижимото имущество и поддръжката в Страсбург.

Договорите ще бъдат сключени за неопределено време. Назначението е на степен AD 5, първа стъпка, с основна месечна заплата от 4  384,38 EUR.

europeanparliamentВ Официалния вестник на ЕС от 1 септември са публикувани две обявления за поста директор в Генерална дирекция по външни политики на ЕС – Дирекция за комисиите и в Кабинета на генералния секретар.

Тази процедура за подбор, която цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването, ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е 13  322,22 евро. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки, при условията предвидени в Правилника.

cor-enВ Официалния вестник на ЕС от 5 август е публикувано обявление за свободна длъжност за поста директор на дирекция „Комуникация“.

Европейският комитет на регионите (КР) е политическата асамблея. КР дава възможност на регионалните и местните власти да изразят своето мнение в процеса на изготвяне на политиките и законодателството на Европейския съюз. Той е консултативен орган, създаден през 1994 г. Неговата консултативна роля позволява на 350-те му членове, а чрез тях на регионалните и местните власти, които представляват, да участват в процеса на вземане на решения на ЕС.

В Официалния вестник на ЕС от 6 август е публикувана обява за свободни работни места за членове на Регулаторния контролен съвет (степен AD 14).

Регулаторният контролен съвет (RSB) беше създаден с Решение C(2015) 3263 на Комисията. Той ще бъде оперативен от 1 юли 2015 г. RSB заменя Комитета за оценка на въздействието. Той ще допринесе за политиката на Комисията за по-добро регулиране чрез контролиране на качеството на оценките на въздействието, последващите оценки и проверките за пригодност и чрез изготвяне на становища относно съответните проектодоклади. Представените на RSB текстове ще се изготвят и обсъждат предимно на английски език.

Сметна палата, Директор Одит (AD14), Одитен състав II – ECA/2014/3,

Kраен срок за регистриране – 26 февруари 2014;

 

Повече информация

Европейската комисия обявява покана за изразяване на интерес за договорно нает персонал с цел съставяне на база данни с кандидати в следните общи профили: администрация, одит, секретарска дейност, икономика, финанси, информация и комуникации, езици, право, политики, управление на програми/проекти и статистика. За повече информация: http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_bg.htm

Европейска агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието: Seconded National Experts, Liaison Officer, краен срок за кандидатстване – 10 октомври 2013;

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Дъблин, EF-TA-13-01 – Служител по изследванията (AD5), краен срок за кандидатстване – 24 септември 2013

Европейска агенция по лекарствата (Лондон): Асистент в областта на ресурсите (AST3) EMA/AST/351, ИТ офис, отдел "Информационни и комуникационни технологии", краен срок за кандидатстване – 12 юли 2013 година;
Съд на Европейския съюз (Люксембург): Покана за подаване на кандидатури за директор на дирекция „Протокол и информация“ (AD14 или AD15), краен срок за кандидатстване – 15 юли 2013 година.
Европейски парламент: Обявление за наемане на работа PE/165/S за две временни длъжности (AD6) в правната служба – Отдел за проектиране в областта на недвижимите имоти, Дирекция по административни и финансови въпроси, краен срок за кандидатстване – 15 юли 2013 година;
Комитет на регионите: Обявление за свободна длъжност CDR/AD14/13BIS/13 за длъжността директор на дирекция „Писмени преводи“ (AD14), краен срок – 17 юли 2013 година, 12:00 часа (брюкселско време).
Фирмата Lego – име, познато на изобретателните деца – се е изправяла пред много предизвикателства през последните осем десетилетия. Но плановете на третия по големина производител на продукти за игра в света в кратък срок да наеме допълнително 100 инженери и техници изглеждат твърде амбициозни. В рамките на няколко месеца обаче четири-пети от този квалифициран персонал са намерени.
виж цялата статия
Неотдавнашно проучване на 500 000 обяви за работа разкрива най-често използваните „модерни думи“, които работодателите твърдят, че търсят, когато набират служители — организираност, комуникативност и мотивираност заемат първите места в списъка с желаните качества.
виж цялата статия
През март, след месеци на разработка, официалното приложение EURES app за Android е готово за пускане в употреба – с това инструментът за търсене на работа вече е лесно достъпен за потребителите на smartphone.
виж цялата статия
Изправени пред безработица или минимални заплати, повече от 1200 български жени избраха промяната и се обърнаха към обществените служби по заетостта в България и EURES, за да потърсят сезонна работа в Испания. По време на процеса за подбор през миналата година бяха интервюирани повече от 4000 лица, а 1273 жени бяха одобрени да берат малини в испански ферми за плодове.
виж цялата статия
Европейската сметна палата открива процедура за заемане на длъжността Директор на дирекция „Писмени преводи“ в Генералния секретариат (степен AD 14/15) – ЕСА/2012/74 . Тази процедура, която цели разширяване на възможностите за избор по назначаването, ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжността. Краен срок за подаване на заявленията за кандидатстване – не по-късно от полунощ на 1 февруари 2013 година;

The INTERREG IVC Joint Technical Secretariat has been supported by four Information Points from 2007-2013. These Information Points will be closing down from December 2012 until end June 2013. Two Project Officer positions are opened at the Programme Secretariat in Lille to take over some of the tasks carried out by these Information Points. These positions are based on an 18-month contract, to start as soon as possible. The positions are in Lille (France).

С подготовката за ски сезона EURES Франция беше домакин на събитие за набиране на персонал в края на октомври, което беше насочено към сезонните работници.
виж цялата статия
Наскоро френският град Нант беше домакин на международно събитие за наемане нa персонал, което се проведе по подобие на тяхното национално събитие.
виж цялата статия
Има много възможности за живеене, работа и обучение в други европейски държави. Това беше основното послание на проява в Сарагоса, Испания, имаща за цел насърчаване на мобилността на младите хора в Европа.
виж цялата статия
Търсещ работа от Швеция получава шанс да си намери работа в шведско предприятие, установено в Барселона, Испания
виж цялата статия
Изправена пред недостиг на работници, веригата от ресторанти за хамбургери за бързо хранене McDonald’s в Германия отправи поглед отвъд националните граници, за да попълни свободните си работни места.
виж цялата статия
Всяка година EURES в Нидерландия организира изложение за работни места, насочено специално към осигуряване на работа за търсещи работа, които желаят да се преместят в Норвегия, Исландия, Дания, Финландия и Швеция. Но тази година събитието претърпя новаторски поврат — то беше организирано изцяло в интернет.
виж цялата статия
Първото по рода си изложение за работни места, проведено в Прахова, Румъния, пожъна небивал успех — над 1500 търсещи работа лица и 40 работодатели посетиха събитието в Плоещ.
виж цялата статия
Skype is one of the fastest growing enterprises in Europe at the moment and is looking to add talented members to their team. The European Job Days caught up with Tiit Paananen, the Skype Engineering People Operations Director, and Tallinn Site Leader, to get the lowdown on Skype’s participation in the event with EURES Estonia.
виж цялата статия
Concentrix е участвал преди това в прояви на Европейските дни на труда (EJD) и е назначил няколко нови служители. Надграждайки над успеха от предходни години, дружеството предвижда да участва както онлайн, така и на място на събитието в Брюксел на 6 октомври.
виж цялата статия
Докато процентът на безработица в Испания продължава да расте, на национално равнище се проверяват нови идеи за набиране на повече хора. Една от най-успешните е двустранно сътрудничество за заетост с други държави-членки на ЕС, като в случая с Испания и Германия 565 търсещи работа испанци бяха наети от германски фирми през последните 12 месеца.
виж цялата статия
Петдесет търсещи работа унгарци са готови да се впуснат в деловия живот в чужбина благодарение на пътуващи прояви по набиране на персонал, организирани от EURES в Унгария и Нидерландия съвместно с нидерландска агенция по заетостта.
виж цялата статия

15/03/2012 00:00:00

Now open! 2012 graduate 'AD' Administrator selection procedure ...


виж цялата статия

07/03/2012 00:00:00

Due to maintenance, our EPSO accounts' system will not be accessible on Wednesday 07/03/2012 ...


виж цялата статия

16/02/2012 00:00:00

Childcare staff: Applications now open ...


виж цялата статия

19/12/2011 00:00:00

General Court judgement in the case T-361/10 P Pachtitis ...


виж цялата статия
През настоящата година програмата Еразмус празнува 25 години насърчаване на мобилността на студентите. Поглеждаме назад към програмата, успехите й и изслушваме някои от хората, възползвали се от участие в Еразмус през годините.
виж цялата статия
В началото на 2011 г. EURES Норвегия се свързва с водещата световна компания в областта на нефтодобива, Aker Solutions, с предложение за съдействие за набиране на технически специалисти. Инициативата се оказва по-плодотворна от очакваното.
виж цялата статия
EURES предлага редица услуги за лицата, които имат желание да се възползват от европейската мобилност. Най-полезен в това отношение вероятно е разделът „Условия на живот и труд“ на портала EURES за трудова мобилност.
виж цялата статия
Повече от 140 латвийци са намерили сезонна работа в сектора на туризма и селското стопанство през 2011 г. благодарение на пет отделни проекта с участието на EURES Латвия.
виж цялата статия
Базирана в България, Euroccor понастоящем разширява обхвата на услугите си и има много свободни длъжности. От фирмата се обърнаха към EURES за помощ да намерят най-подходящите кандидати, които да обслужват международните им клиенти.
виж цялата статия

19/12/2011 00:00:00

EPSO/AST/118/11 - Corrigendum ...


виж цялата статия

15/12/2011 00:00:00

EPSO/AST/117/11 - Corrigendum ...


виж цялата статия

01/12/2011 00:00:00

01/12/2011 – Competition published – Assistants (AST 3) ...


виж цялата статия
След успешния календар на European Job Days (Европейски дни на труда) за 2010 г., през 2011 г. в цяла Европа се провеждат дни на труда. Проявите, организирани от EURES, имат за цел да свържат в продуктивна среда търсещите работа и работодателите.
виж цялата статия
„Можете ли да ни пратите 100, 200 или дори 500 служители? Този въпрос отправи неотдавна американският многонационален онлайн магазин Amazon.com към съветник на EURES в Швеция. На Amazon.com му трябваха работници за централните му складове за Европа в Бад-Херсфелд, Германия, за да се справи с неизбежна треска за покупки в края на годината преди празниците.
виж цялата статия

23/11/2011 00:00:00

DG HOME - selection procedures for temporary staff ...


виж цялата статия

17/11/2011 00:00:00

17/11/2011 – Competition published – Assistants (AST 1) in the Secretarial Field ...


виж цялата статия
Конкурс за научен сътрудник към Eвропейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН ), Лисабон, Португалия, на пет-годишен договор. Краен срок на кандидатстване- 3 декември 2011 г. (17.00ч. местно време)
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) обявява конкурс за договорно наети служители в областта на писмения превод (функционална група IV).
Процедурата за подбор се организира за преводачи, чийто основен език е един от 23-те официални езика на ЕС. Краен срок на кандидатстване- 29 ноември 2011г. Подробности-тук.

25/10/2011 00:00:00

25/10/2011 – Contract Agent in the field of Translation (Function Group IV). ...


виж цялата статия

20/10/2011 00:00:00

Commission teams up with top administration school to promote best practice in recruitment ...


виж цялата статия

14/09/2011 00:00:00

14/09/2011 – Specialist competitions published (AD 6 and AD 7) ...


виж цялата статия
За близо две десетилетия EURES помага на Дисниленд Париж в набирането на подходящи кандидати от ЕС за попълване на свободни работни места в тематичния парк в покрайнините на френската столица. По думите на Жан-Ноел Тиолие, директор на отдел „Човешки ресурси за Talent & Reward към Дисниленд Париж, през 2011 г. EURES е помогнал за попълването(?) на 2500 свободни работни места.
виж цялата статия
Може би сте изследовател, пълен с идеи, но без финансови средства да ги приложи на практика? Или представлявате изследователска организация или фондация, търсеща партньори? Във всеки случай, ако се занимавате с научни изследвания, дейностите „Мари Кюри“ на Европейската комисия са безценен източник на средства.
виж цялата статия
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) обявява конкурс на общо основание EPSO/AD/227-228-229/11 за специалисти в сферите на архивните науки,
информационните технологии и комуникациите, и развитие на сътрудничеството с трети страни. Краен срок на кандидатстване 18 октомври 2011.
Докато някои страни в Европа се борят с високата безработица, други изпитват затруднения при наемането на квалифицирани работници за попълване на свободни работни места в редица сектори. Определено такъв е случаят с Германия, която излиза от рецесия и в момента там се наблюдава бум при набирането на персонал.
виж цялата статия
Конкурс за асистент в дирекцията на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) в Солун, Гърция, краен срок на кандидатстване 16 септември 2011 г. (15:00 гръцко време). Повече информация- http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-vacancies/18556.aspx
Grundtvig съдейства на възрастни да получат нов опит от обучения в друга европейска държава. По този начин търсещият работа може да увеличи шансовете си пред работодателите и да продължи да натрупва нови умения в хода на професионалния си живот.
виж цялата статия

12/07/2011 00:00:00

12/07/2011 – Competitions published – Conference Interpreters (AD 5 and AD 7) ...


виж цялата статия

06/07/2011 00:00:00

Competitions published – Translators (AD 5) ...


виж цялата статия
„Пространство“, „култура“ и „сбъдване на мечта“ — това бяха трите най-чести причини, които посочваха лицата, запитани на информационния панаир Nordic Working защо мислят да се преместят в Дания, Исландия, Финландия, Норвегия или Швеция.
виж цялата статия
Търсите работа като изследовател? Или сте учен, който планира преместване в друга страна в Европейския съюз, и се нуждаете от практически съвет откъде да започнете? Порталът EURAXESS, съдържащ данни за повече от 4 000 работни места за изследователи и разнообразна друга информация, може би е търсеният източник.
виж цялата статия
Желаете да работите в друга европейска страна? Автобиографията Europass е това, от което се нуждаете, за да започнете да си търсите работа. С нея можете да покажете уменията и компетентностите си в стандартизиран стил и формат. Освен това използването й е напълно безплатно и тя се признава в 32 държави в Европа.
виж цялата статия

30/05/2011 00:00:00

EPSO/AD/208-214/11 - Corrigendum published ...


виж цялата статия
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание: EPSO/AD/215/11 — Администратори (AD 5)
Търсите работно място, за да натрупате опит? Или обмисляте образование в друга европейска страна? Престоят в чужбина може да подобри шансовете ви да намерите работа в бъдеще. Той означава за работодателите, че сте способни да работите в разнородни екипи и че сте мотивирани да научите нов език, а освен това разширява познанията ви за различни култури.
виж цялата статия
На 29 април 2011 г. по време на Европейския ден на труда за младежта в Будапеща, Унгария, се постави началото на Youth@Work. В резултат от действието младите хора ще запознаят с работодатели от малки и средни предприятия (МСП). И на двете страни е отредена важна роля във възстановяването на европейската икономика.
виж цялата статия

Агенция за външните граници на Европейския съюз

 

(FRONTEX), Варшава, Полша, търси координатор по развитието на човешките ресурси.

 

Агенцията за външните граници на Европейския съюз (FRONTEX), Варшава, Полша, търси асистент в областта на географските информационни системи

Повече информация за свободните работни места и условията на кандидатстване тук.

 

 

 

 

Конкурс за юристи-лингвисти с български, естонски, унгарски, малтийски, полски, словенски и шведски език към Европейския парламент и Съда на Европейския съюз- EPSO/AD/208-214/11-LAWYER-LINGUISTS(AD7), краен срок на кандидатстване - 15 юни 2011г. (12:00 ч. на обяд).

Чешката компания B:TECH е в процес на набиране на служители. През април 2011 г. са обявени свободни места за кандидати от други страни в Европа. А за помощ са дадени контактите на местния съветник на EURES в Ихлава.
виж цялата статия

06/05/2011 00:00:00

Join us this Saturday 7 May in the Berlaymont building (Brussels) for the European Institutions Open Day ...


виж цялата статия

06/05/2011 00:00:00

EPSO/AST/111/10 (AST 1) in-tray exercise: a short description and screenshot are now available. ...


виж цялата статия
От 1 май 2011 г., в резултат на отмяната на последните действащи ограничения, гражданите на осемте държави, които се присъединиха към ЕС през 2004 г., ще могат да работят свободно във всички държави-членки на ЕС.
виж цялата статия

14/04/2011 00:00:00

EPSO/AD/206-207/11 - Deadline extended to 14/04/2011 at 18h00  ...


виж цялата статия

07/04/2011 00:00:00

1 week to go! 2011 graduate 'AD' Administrator selection procedure ...


виж цялата статия

24/03/2011 00:00:00

CBT booking/rebooking will be unavailable ...


виж цялата статия

21/03/2011 00:00:00

Enhanced EU recruitment drive targets Europe's top students and graduates ...


виж цялата статия

12/04/2011 00:00:00

EU Welcomes the World to International Recruitment Seminar ...


виж цялата статия

Европейска служба за подбор на персонал търси Администратори в областта на европейска публична администрация, право, икономика, одит, финанси и статистика, (AD5) - EPSO/AD/206/11, (AD7) - EPSO/AD/207/11, краен срок - 14 април 2011 година, 12.00 ч. (на обяд) местно време - Брюксел

Европейски ценър за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) обявява конкурс за Асистент-редактор, CEDEFOP/2011/2/CA, краен срок- 11 май 2011 година, 12.00 ч. (на обяд) местно време- Гърция);

Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) обявява конкурс за Административен асистент, CEDEFOP/2011/3/CA, краен срок- 6 май 2011 година, 12.00 ч. (на обяд) местно време- Гърция

На 20 април от 11.00 часа в Технически университет във Варна, на ул. „Студентска” 1, Агенцията по заетостта, като член на мрежата „Европейски услуги за заетост” (EURES), организира Международна трудова борса за инженери и IT-специалисти за работа в Германия, Норвегия и Дания.

Европейската служба за подбор на персонал набира Администратори в областта на европейска публична администрация, право, икономика, одит, финанси и статистика, (AD5) - EPSO/AD/206/11, (AD7) - EPSO/AD/207/11 , краен срок - 14 април 2011 година, 12.00 ч. (на обяд) местно време - Брюксел.

16/03/2011 00:00:00

Opens today! 2011 graduate 'AD' Administrator selection procedure. ...


виж цялата статия
Европейската Агенция по химикалите търси административен асистент, (AST 3) - ECHA/TA/2011/05, краен срок - 31 март 2011, 12.00 ч. (на обяд) местно време - Хелзинки.
ЕВРОПОЛ търси асистент, отговарящ за пътуванията във финансовия отдел, (Contract Agent III) — Europol/2011/CA/FGIII/34, краен срок - 22 март 2011 година.

Европейската агенция по отбраната търси програмен мениджър в областта на изследванията и технологиите, (Temporary agent, AD12) - EDA/2011/120a, краен срок - 4 април 2011 година.

График на курсове за подготовка за изпитите EPSO за работа в европейските институции

04/02/2011 00:00:00

2010 graduate 'administrator' selection procedure: results published ...


виж цялата статия

04/02/2011 00:00:00

2011 graduate 'administrator' selection procedure: date announced ...


виж цялата статия

31/01/2011 00:00:00

Pan-European Information Session: EU Careers Pilot Webcast ...


виж цялата статия
Център за преводи към органите на Европейския съюз търси писмен преводач с български език (Contract Agent IV) - CDT-AC IV-2011/01-Bulgarian Translator. Краен срок за кандидатстване - 4 февруари 2011 г.

17/01/2011 00:00:00

Pan-European Information Session: EU Careers Pilot Webcast. ...


виж цялата статия
Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP), Асистент техническо оборудване (AST 2) -  краен срок - 11 февруари 2011; За повече информация ТУК
Еверопейски център за развитие на професионалното  обучение (CEDEFOP), Директор (AD 14), краен срок - 7 януари 2011; За повече информация ТУК
The next trainings of the association to prepare candidates for EPSO competitions. The purpose of the association is to help the candidates for the EPSO competitions and to offer service that is affordable to anyone.

16/12/2010 00:00:00

Attention! www.eu-careers.eu partially unavailable tonight, December 16th from 19.00 hrs on. ...


read full article

16/12/2010 00:00:00

Competition published - Assistants (AST 3) ...


read full article

14/12/2010 00:00:00

www.eu-careers.eu partially unavailable Thursday night, December 16th from 19.00  hrs on ...


read full article

14/12/2010 00:00:00

You applied for the competition Assistants in the Secretarial field? ...


read full article

09/12/2010 00:00:00

AD 2011- Fields Announced ...


read full article

03/12/2010

30,000 followers of our Facebook page. ...


read full article

25/11/2010

Assistant Competition in the Secretarial Field (AST1)- New Sample Tests ...


read full article

17/11/2010

Competition for Assistants in the secretarial field (AST 1) ...


read full article

11/11/2010

Update - Competition for Assistants (AST 3) ...


read full article

10/11/2010

Competitions published: Proofreaders ...


read full article

28/10/2010

Competitions published: Assistants and Administrators ...


read full article
EURES Естония и неправителствената организация MTÜ Living for Tomorrow създадоха партньорство за защита на търсещите работа в мобилност от измамни и злоупотребяващи работодатели.
Благодарение на сътрудничество, установено между EURES в шведскоезичните Оландски острови и езикова школа в Германия, квалифицирани безработни германци, търсещи работа, могат да натрупат практически опит в място с красива природа.
Италианско дружество се нуждае от многоброен персонал за организирането на ваканционни развлечения и се обръща към службата EURES, която им гарантира набиране на многоезичен екип от Европа.
Всяка година Европейските дни на заетостта привличат хиляди участници, които се интересуват от работа или от наемане на работници в друга страна. Независимо дали сте лице, търсещо работа, работодател или просто искате да погледате, предвижда се близо до вас да има такава проява.
За да се привлече вниманието на младите хора, търсещи работа, често е необходимо да се приложи творчески подход – както показват действията на норвежкия съветник на EURES.

Европейска агенция по лекарствата (Лондон), Служител за връзки с институциите (АD 8) в Службата на изпълнителния директор ЕМА/AD/316 , краен срок за кандидатстване - 10 ноември 2010;

Повече информация можете да намерите ТУК

До платени стажове се допускат единствено лица, завършили университет или приравнено учебно заведение. Целта им е да дадат възможност на стажантите да допълнят познанията, които са придобили по време на обучението си, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и по-специално - на Европейския парламент.

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO) - Асистенти (AST 3) в сферата на сградния фонд — EPSO/AST/94/09.

Краен срок за кандидатстване -  22 юли 2009.

За повече информация тук.

(safer internet programme) (2009—2013 г.) в съответствие с член 179а от Финансовия регламенти член 265а от Правилата за прилагане. Списъкът ще бъде валиден до 31 декември 2013 г.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg