Конкурси

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

agencia-zaetosttaКомитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" утвърди 8 нови схеми в сферата на пазара на труда да стартират през 2011 г., 6 от тях са в подкрепа на бизнеса и заетите лица.

 

Социални иновации в предприятията" е нова грантова, която цели да въведе гъвкави форми на заетост за неравнопоставените лица на пазара на труда - младежи до 29 годишна възраст, лица над 55 годишна възраст, самотни родители и родители на деца с увреждания, които ще могат да работят на намалено работно време. По схемата работодателите ще кандидатстват с проект до 390 000 лв., като има възможност за 20% кръстосано финансиране за изграждане на детски кътове и столови за хранене към предприятията и фирмите. Минималният размер на помощта е 50 000 лв.

 

 

Конкурентен старт на пазара на труда" за интегриране на уязвимите групи на пазара на труда на обща стойност 6 млн. 784 хил. лв. е схема насочена към безработните младежи до 29 годишна възраст и продължително безработните лица. Ще даде възможност чрез предоставяне на пакет от услуги, включващи професионално обучение и такова за придобиване на ключови компетентности да се намали броя на незаетите работни места на първичния трудов пазар. За целта ще бъде използван капацитета на 5-те Българо-германски центъра за професионално обучение - в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево. 2 000 младежи до 29 годишна възраст е предвидено да бъдат включени в обучение по професионална квалификация и още толкова по ключови компетентности.

 

 

Обучение и адаптация" е схема за насочена към лицата изтърпяващи наказание и цели да се повишат възможностите за активно поведение на пазара на труда на лишените от свобода, както и да се подпомогне процесът на реинтеграция чрез включването им в курсове за професионална квалификация. Предвижда професионално обучение в 4 степени и има за цел да обхване 9 000 лица. Бюджетът е 5 млн. 500 хил. лв.

 

 

По-близо до работа" е нова схема на стойност 37 млн. лв., която цели да улесни географската мобилност на пазара на труда. Ще улеснява новонаетите лица в пътуването до работното им място в рамките на една година, в периметър 80 км на съответното населено място. Предвидено е от схемата да се възползват най-малко 9 200 лица.

 

 

Безопасен труд" на стойност 70 млн. лв. е насочена към модернизация, реконструкция и обезопасяване на машини, съоръжения и технологични процеси в предприятия. Предвижда внедряване и разработване на нови стандарти за безопасни условия на труд и обучение за това. Схемата е грантова и предвижда 350 работодатели да получат подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите. Максималният размер на помощта е 200 000 лв., за големите кандидати е предвидена възможност и за съфинансиране в размер на 25 % от стойността на договора.

 

 

 

Продължава реализацията на схема „Квалификационни услуги и обучения на заети лица - фаза 3". В рамките на операцията на стойност 34 млн. лв. ще се предоставят квалификационни услуги и обучения на заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. По схемата до края на 2013 г. е предвидено да преминат през обучение 35 600 заети лица.

 

 

В рамките на операцията „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда" ще бъдат създадени 10 центъра за кариерно развитие към Регионалните дирекции служби по заетостта и Централната администрация на Агенцията по заетостта. Дейността им ще бъде насочена към подпомагане на заети лица чрез професионални консултации, разработване на планове за кариерно развитие и предоставяне на информация. Бюджетът на схемата е 6 млн. лв.

 

Като продължение на популярната схема „Аз мога" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" от февруари месец ще стартира новият проект „Аз мога повече" с 50 млн. лв. бюджет, по който е предвидено поне 25 000 заети лица да бъдат включени в професионално обучение и 41 000 - в обучение по ключови компетентности - основно по чужди езици и компютри.

С оглед тенденцията за намаляване на случаите на масови уволнения и стабилизиране на експортно ориентираните отрасли, Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" намали бюджета на Схема „Адаптивност" - за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на предприятия за обучение и преквалификация на персонала след преминаване на 4 часов работен ден, на 10 млн. лв.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg