Новини
На 14 февруари 2010 г. от 10:00 до 13:00 часа в залата на Министерството на финансите (ул. „Славянска" 4) ще се състои информационен ден по процедура „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление" (подприоритет 3.1). Процедурата беше отворена на 31.01.2011 г. и с проектни предложения по нея могат да кандидатстват централните администрации. Нейната цел е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса от страна на приходните администрации и усъвършенстване на информационните системи в приходните администрации. Общата стойност на процедурата е 10 млн. лв. Минималният праг за кандидатстване е 100 000 лв., максимален праг - няма. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца. Крайният срок за кандидатстване е 4.04.2011 г., 17:30 часа. Пълният набор документи и Насоките за кандидатстване по процедурите може да намерите в сайта на ОПАК: http://www.opac.government.bg/, както и в Единния информационен портал за обща и специализирана информация за управление на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС: http://www.eufunds.bg/. Информационният ден ще премине при следната програма: 10:00 - 10:15 Регистрация 10:15 - 10:30 Представяне на напредъка по изпълнение на ОПАК Г-жа Моника Димитрова - директор на дирекция ОПАК и ръководител на УО, МФ 10:30 - 11:00 Представяне на Насоките за кандидатстване Г-жа Ивет Тумбева - главен експерт, отдел „Програмиране, договаряне и публичност", дирекция ОПАК, МФ 11:00 - 11:30 Представяне на Формуляра за кандидатстване Г-жа Деница Голева, главен експерт, отдел „Програмиране, договаряне и публичност", дирекция ОПАК, МФ 11:30 - 12:00 Допустими разходи и Бюджет Г-жа Елена Георгиева, държавен експерт, отдел „Финансово управление", дирекция ОПАК, МФ 12:00 - 13:00 Въпроси и отговори
виж цялата статия

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg