Новини
euЕвропейската комисия отправя покана към експерти от всички области да участват в изготвянето на дневния ред на „Хоризонт 2020“ — бъдещата програма на Европейския съюз за финансиране на научните изследвания и иновациите. Ще бъдат създадени консултативни групи, които своевременно ще предлагат съвети на високо експертно равнище при подготовката на покани за представяне на предложения за проекти по „Хоризонт 2020“. Групите ще работят по темите, които предизвикват най-голяма загриженост у европейските граждани, като изменението на климата, осигуряването на по-достъпна енергия от възобновяеми източници, гарантирането на безопасността на храните или справянето с предизвикателствата, свързани със застаряването на населението. Те ще насърчават диалога между всички равнища на управление, гражданското общество и стопанския сектор от всички държави членки на ЕС, и от тази година до 2020 година ще участват при определянето на областите, в които да се насочи финансирането на научноизследователската дейност и иновациите от страна на ЕС.
Съставените от експерти консултативни групи ще започнат работата си през пролетта на тази година, за да предоставят своевременно съвети за първата вълна от покани за представяне на предложения за „Хоризонт 2020“, които се очаква да бъдат обявени до края на 2013 година. Гражданите и организациите, които желаят да участват в първите консултативни групи, могат да се регистрират до 17 часа местно време (Брюксел) на 6 март 2013 година. Поканата за изразяване на интерес ще остане отворена за целия срок на действие на програма „Хоризонт 2020“ с оглед на подновяването на групите след завършването на отделните мандати.
Гражданите могат да заявят интереса си като частни лица, като представители на групи за защита на колективни интереси или като представители на организации. Подробности за критериите, въз основа на които ще се извършва подборът на експерти, а също за техния профил, са посочени в поканата. Пълният текст и насоките за регистрация могат да бъдат намерени тук.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news