Обучения
Mинистър Томислав Дончев представи напредъка в използването на европейското финансиране и промените в управлението на европейските фондове в България на публично събитие в Стара Загора „Образованието и инфраструктурата са наши безспорни приоритети за европейското финансиране през следващия програмен период след 2014 година", заяви министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на публично събитие в Стара Загора за популяризиране на Оперативните програми в България. То се състоя на 26 ноември в конферентната зала на хотел „Верея" в Стара Загора за Североизточния район за планиране. В него участваха представители на областните и общинските администрации от четири области - Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, както и представители на бизнеса и неправителствения сектор. Събитието се организира по проект „Осигуряване на информираност и познания за усвояването на средствата от ЕС", финансиран по ОП „Техническа помощ". Министър Дончев уточни, че за България е много важно да се развива приоритетно базисната инфраструктура на страната, като се обърне специално внимание на „зелената инфраструктура". „Развитието на модерен железопътен транспорт означава „зелена" инфраструктура", даде пример министърът. Той допълни, че приоритетните сектори в българската икономика също ще бъдат във фокуса на интензивен диалог с гражданите и обществеността. Томислав Дончев изтъкна отново, че за следващия програмен период ще бъде радикално променена системата за управление на средствата от ЕС. „На национално равнище един универсален управляващ орган ще координира дейността на Управляващите органи на Оперативните програми, а в районите за планиране ще има силни териториални органи с пълни правомощия на междинни звена", подчерта министър Дончев. Оперативните програми на ЕС в България вече са прозрачни и това създава благоприятни условия за засилване на гражданския контрол за изпълнението на европейските проекти. Плащанията са ускорени, авансово по европроектите могат да се изплащат до 35%, налице са възможности да се търси наказателна лихва при забавяне на средствата към бенефициентите. Системата за финансирането е обновена, за да са винаги налични необходимите финансови ресурси. Кандидатстването за европейско финансиране става по опростени правила, сроковете за обработване на документите са по-кратки. Министър Томислав Дончев посочи, че до 19 ноември 2010 г. общото изпълнение по седемте Оперативни програми в България е 35,20% договорени средства (5 521 436 047 лева), от които изплатени - 1 432 666 460 лева или 9,13% от 13 052 482 328 лева съфинансиране от Структурните фондове и Кофезионния фонд на ЕС. В Североизточния район за планиране е договорена безвъзмездна финансова помощ на обща стойност от 331 277 060 лева и на бенефициентите са изплатени 82 676 299 лева. Експерти от различните Оперативни програми представиха хода на тяхното изпълнение до този момент, както и предстоящите процедури за 2010 и 2011 г. По ОП „Околна среда" са договорени над 955,92 милиона лева, изплатени са над 214,4 милиона лева, с което е постигнато 6,09 % изплащане на средствата от общия бюджет на програмата в размер на 3 521 957 127 лева. Този процент за ОП „Регионално развитие" е 10,01%, изплатените средства надхвърлят 313,43 милиона лева от целия бюджет на програмата, който е 3 131 821 212 лева. Договорените средства са 1,369 милиарда лева. По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" с общ бюджет от 2 273 096 041 лева са договорени над 715,64 милиона лева, изплатени са над 432,85 милиона лева или 19,04 на сто от програмата. За ОП „Развитие на човешките ресурси" с бюджет от 2 374 122 531 лева резултатите сочат, че са договорени 1,119 милиарда лева, а изплатени - 174,61 милиона лева, което е 7,35%. ОП „Административен капацитет" е постигнала 23,54% изпълнение на плащанията в общия си бюджет от 353 592 720 лева, изплатените средства са над 83,22 милиона лева, а договорените - над 162,28 милиона лева.  
read full article

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg