Покани
В периода 28-29 юни 2011 г. в Резиденция „Бояна" се проведе деветото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на помощта, предоставяна на България от Кохезионния фонд по Регламент на ЕС 1164/94. По Регламента се финансира строителството и подготовката на проекти в сектори „околна среда" и „транспорт" в периода 2000-2010 г. Организатор на събитието е Централното координационно звено към Министерския съвет на Р България. В Комитета участваха представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Управляващите органи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, Междинното звено в Агенция „Пътна инфраструктура", Разплащателният и Одитният органи към Министерство на финансите, както и представители на крайните бенефициенти - ДП „НК „Железопътна инфраструктура", общини, ВиК дружества. От общо 40 финансови меморандума, съфинансирани по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) за изпълнение на проекти за транспортна и екологична инфраструктура, до момента напълно са приключили 6 проекта, за 2 от Финансовите меморандуми се очаква окончателно плащане от Европейската комисия. Към момента е стартирала и процедура за изготвяне на окончателни искания за плащане за 31 от общо 32 действащи проекта. Българската страна е подала 14 искания за сюпехехсе на приключване на меморандумите, от които за 12 е поискано удължение до края на 2011 г., за проекта за изграждане на нов мост на р. Дунав - удължение до края на 2012 г. Основните заключения от проведения комитет могат да бъдат формулирани както следва: усвоени са около 83% от договорените средства, които представляват около 1 126 млн.евро или 68 % от договорената сума за България за целия период. От страна на ЕК беше подчертан постигнатият значителен физически и финансов напредък в изпълнението на цялата програма. Беше подчертано успешното завършване на част от проектите, които в периода 2008-2009 година бяха определени от ЕК като проекти с висок риск от неспазване на срока на валидност на разходите. От своя страна Управляващите органи на помощта декларираха своята готовност за приключване на неизпълнените компоненти по проектите със средства по ОП „Околна среда" и „Транспорт".
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news